UNE OS PUNTOS

 PULSA NO NÚMERO 1 E SEN SOLTAR VAI PASANDO POR TODOS OS NÚMEROS POR ORDE.